Vanaf 1 juli 2014 is het wettelijk verplicht dat alle dragende onderdelen van een staal-, en aluminiumconstructie voorzien worden van een CE-markering volgens NEN-EN 1090. Bouwproducten mogen niet meer in de handel worden gebracht zonder CE-markering wanneer er voor het product een geharmoniseerde Europese norm geldt. Een vereiste om CE-markering volgens NEN-EN 1090 op deze producten te mogen aanbrengen is dat bedrijven FPC (Factory Production Control) gecertificeerd zijn door een aangewezen instelling. Afhankelijk van welk marktsegment het bedrijf bewerkt, dient er een Execution Class (EXC) te worden behaald, welke vervolgens de diepgang van het FPC systeem bepaalt. M.F.W. is NEN-EN 1090 excecutieklasse 2 (staalconstructies) gecertificeerd en voert haar werkzaamheden uit naar deze standaard.
VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) Checklist Aannemers. Het is een algemeen inzetbaar en certificeerbaar systeem met als doel het beheersen van veiligheids-, gezondheids,- en milieuaspecten binnen een organisatie. De checklist wordt toegepast binnen bedrijven die dagelijks te maken hebben met risicovolle activiteiten. Met het voldoen aan de eisen van de VCA-checklist beheerst een bedrijf risico’s en wordt het bedrijf door een aangewezen organisatie gecertificeerd. Bedrijven die VCA gecertificeerd zijn bezitten een officiële verklaring dat zij een professioneel en veilig werkende organisatie zijn en worden hier jaarlijks op beoordeeld. M.F.W. is VCA gecertificeerd en heeft de principes van dit systeem in haar organisatie geïmplementeerd.